Hanoi vokser

Kultur-rejseguide til Vietnams hovedstad 

Hanoi vokser

Indhold:
Den Franske forbindelse  –  Arkitektur og civilisation  –  Onkel Ho  –  Magtens centrum  –  Ho’s museum  –  Vendepunktet  –  Parti, stat og det politiske liv

Den franske forbindelse
Et kapitel hvor det handler om dengang franskmændene slog sig ned i Hanoi og – i løbet af få tiår – ændrede bybilledet og skabte Indokinas Paris

Arkitektur og civilisation
Et kapitel hvor det handler om kulturmødet mellem øst og vest og i særdeleshed om, hvordan der blev bygget i første halvdel af 1900-tallet

378 sider med aha-oplevelser…

Operaen
Hanois pompøse teater blev opført 1901-1911 på et fundament af 30.000 bambuspæle, der skulle sikre at bygningen ikke sank ned i den sumpede undergrund. Med plads til 870 gæster var teatret en lille udgave af operaen i Paris og tilsvarende udstyret med samme monumentale beaux-art facade, der skulle imponere og udstråle kulturel pondus. Placeret for enden af Rue Paul Bert blev teaterbygningen fikspunkt i den franske byudviklingen af Hanoi. I Frankrig gav byggeriet anledning til panderynker. Var det nu også nødvendigt med så mange siddepladser…

[Arkitektur og civilisation…]

Onkel Ho
Et kapitel hvor det handler om Ho Chi Minh, som var den ledende skikkelse i kampen for et samlet og uafhængigt Vietnam. Efter sin død blev han landsfader og kult…

Magtens centrum
I sit testamente havde Ho Chi Minh ønsket sig et efterliv uden for det politiske søgelys. Sådan kom det ikke til at gå. Hans tilstedeværelse er stadig massiv på Ba Dinh pladsen, der er magtens centrum…

Ho’s museum
Et kapitel hvor det handler om Ho Chi Minh Museet, hvor Onkel Ho er genopstået fra de døde som fredens og medmenneskelighedens fortaler…

Balladen om Ho Chi Minh
Ho Chi Minh kom også til at spille en stor rolle i det vestlige ungdomsoprør i 60’erne, som i vid udstrækning var kædet sammen med protesten mod amerikanernes krigsførelse i Vietnam. Balladen om Ho Chi Minh af folkemusikeren Ewan MacColl var populær lytning i de kredse.

[Onkel Ho's museum]

Kolonitiden, arkitektur, civilisation og revolution…

Ho Chi Minh mausoleet
Mausoæets arkitektur er en fortolkning af et klassisk græsk tempel. Ud over at spille på traditionens opfattelse af Grækenland som demokratiets vugge, understreger det også, at mausoleet er en helligdom – et tempel – hvor man kan dyrke Ho Chi Minh. Det er helt i tråd med den vietnamesiske tradition for at dyrke både mytiske og historiske helte, der har været med til at forsvare fædrelandet mod overgreb fra fremmede magter. Politik og religion smelter sammen…

[Magtens centrum]

Vendepunktet
Et kapitel hvor det handler om afslutningen på den kolde krigs kommunistiske eksperiment og om det nye Vietnam, som hurtigt tog form i årene, der fulgte…

Parti, stat og det politiske liv
Et kapitel, hvor det handler om det kommunistiske parti, magtens organisering og det politiske liv, som det kan se ud i dag…

Mere om kapitel 3...